Petanque

 

  Startside Op

 

 

 

Petanqueklubben  er i øjeblikket lukket! Er der beboere der kunne tænke sig at opstarte klubben på ny? Kontakt da bestyrelsen evt. på:

hjemmeside@youseepost.dk

Formand:

Jens Heidemand
jens@heidemand.dk
tlf. 25 70 33 55
 

Se fra Fastelavn, da klubben endnu var aktiv.

 

Der spilles:

onsdag    18:30 - 21:00             

Søndag   10:00 - 13:00                   Petanque en idræt for alle!

                  Uanset hvilken baggrund, alder og forudsætning du har, er du velkommen i vores petanqueklub!

Vores baner ligger mellem blok A og B (Gymnasievej), de er til rådighed for alle Ellemarkens beboere, klubben råder dog på træningsdage samt turneringsdage over dem. På alle træningsdage er der en "instruktør" tilstede, som kan hjælpe og vejlede. Vores klublokale er i kælderen ved Gymnasievej 85.
Skulle Du have lyst til at prøve at spille petanque så kom ned til os. Alle kan deltage uanset alder og forkundskaber. Klubben spiller med i DGIs turneringer og deltager i mange andre klubbers stævner på hele Sjælland.

Der er plads til alle - til såvel dygtige spillere som nybegyndere.

Velkommen i Ellemarkens Petanqueklub. 

Klubbens Historie

Ellemarkens Petanque Klub.                                       

Klubben blev startet i 1995 efter at afdelingsbestyrelsen i boligafdelingen havde fået lavet nogle baner. Teddy Pedersen indkaldte til stiftende generalforsamling den 4. maj 1995. Der mødte ca. 50 personer op og alle gik ind for ideen med en ny klub. Teddy Pedersen blev valgt til foreningens første formand.
Klubben har rådighed over seks baner beliggende mellem første og anden blok på Gymnasievej ud for nr. 85. Ellemarkens Petanque Klub er medlem af DGI Storstrømmen . Vi deltager i Landsdelsforeningens. turneringer og stævner. Sammen med Køge Petanque Klub arrangerer vi hvert år Køge Open, på Køge Stadion, en parkturnering hvor vi spiller på stierne. Ellemarkens Petanque Klub er primært en beboer-forening, men optager også medlemmer udefra.

                                                                                                         http://www.dgi.dk/2323000

Velkommen i Ellemarkens Petanqueklub.

Kom hurtigt i gang

10 Enkle regler for petanque

1. Pétanque kan spilles som single (èn mod èn) som double (to mod to) eller som triple (tre mod tre). I single og double har hver spiller tre kugler, i triple kun to. Hovedmålet er at
komme så tæt på den lille trækugle, kaldet grisen.

2. Der trækkes lod om, hvilket hold der skal starte. Vinderholdet tegner en cirkel med en diameter på 35-50 cm. i gruset Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder inden for denne cirkel.

3. En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen, kaster nu grisen ud i en afstand af mindst 6 meter og højest 10 meter fra cirklen.

4. En spiller fra samme hold kaster den første kugle, og prøver at komme så tæt på grisen som muligt.

5. En spiller fra det modsatte hold, forsøger nu enten at kaste en kugle tættere på grisen eller skyde den første kugle væk.


 

6. Det hold som ikke ligger nærmest grisen, bliver ved med at kaste, indtil de får en kugle nærmest, derefter er det det andet hold.

7. Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af deres kugler.

8. Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun èt hold får point i hver runde. Det hold som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har kugler nærmere end modstanderens nærmeste kugle.

9. Det hold som lå nærmest, tegner en ny cirkel og starter næste runde. Herefter fortsættes der som beskrevet fra punkt tre og fremad.

10. Vinder er det hold som først når 13 point.

Metal kuglerne der spilles med, vejer fra 650g. Til 800 g. og kan variere i diameter fra 7 cm i spring af 1 mm. Til 8 cm. Den lille trækugle man spiller op til kaldes ”grisen” og har en diameter på 25 til 35 mm.

PETANQUES HISTORIE:
 
Et spil med gris og kugler...
Kuglespillet petanque stammer fra Frankrig og er kommet til Danmark sidst i 1970´erne. Spillet har fra DGI´s start i 1992 været fast aktivitet i DGI. Fra nov. 1994 har DGI petanque haft et fast udvalg på linje med øvrige aktiviteter som fodbold, håndbold, tennis o.s.v.
1994 var det store gennembrud for petanque i Danmark. Fra at være få klubber omkring storbyerne er petanque i dag landsdækkende med et stort aktivitetsniveau. Hver landsby sin petanquebane er et af vore mål.
Petanque har mange kvaliteter...
Kan spilles overalt.
Kan spilles af alle aldersgrupper.
Køns integrering - kvinder og mænd på samme hold.
Har et stort socialt element.
Et godt familiespil, der sætter familien i højsædet.
Petanque er et godt supplement til øvrige aktiviteter.

Boulespillets historie:

Boule er en fælles betegnelse for flere kuglespil, hvoraf petanque er det ene.
For to millioner år siden startede Homo Erectus en form for boule. Han brugte blandt andet sten til at nedlægge fugle og mindre dyr med, og for at opnå en større træfsikkerhed er det ikke usandsynligt, at han er begyndt på en form for kastetræning, ligesom vi kender det i dag.

Men der er også andre ting, der kan fortælle os noget om boulespillets begyndelse. I grave i Ægypten har man fundet boulekugler, der ved kulstof 14 metoden har kunnet dateres til cirka 4000 før vor tidsregning. Fra samme sted har man ligeledes fundet fresker med boulespillende personer. Også i det antikke Rom og i det gamle Grækenland, har man fundet spor efter boule.
Pave Julius den 2. indkaldte for eksempel boulespillere til sine stenkastende kompagnier.
Først i begyndelsen af middelalderen spredtes boulespillet til Frankrig, England og store dele af Tyskland, men allerede i år 1300 forbød den franske Kong Karl den 5. boule, fordi hans soldater hellere ville spille boule end øve sig i krigskunst.
Boule har alle dage været pøbelens spil i Frankrig, men den 7. september 1629 forbød parlamentet i Paris indbyggerne at spille boule.
I slutningen af 1800-tallet levede en mand ved navn Jules Lenior, fransk mester i Le Jeu Provencal. På grund af gigt udviklede han petanque. Det betyder, at der den dag i dag i den lille fiskerby Ciotat findes en mindeplade, hvorpå der står: "På denne plads skabtes i 1910 spillet Pied tanque".
I 1935 var der ca. 135.000 spillere i Europa, og i 1958 dannede man det internationale forbund FIPJP (Federation Internationale de Petanque et Jeu Provencal).

Petanquespillet i Danmark.

I 1982-83 etableredes de første petanqueklubber i Danmark, men det var ikke før i 1986, der rigtig kom gang i spillet, og det var også først det år, at man startede DPF (Dansk Petanque Forbund).
Petanque i DGI.

I 1990 tager den første amtsforening under DDSG&I petanque på programmet. Det er Roskilde Amt. Herefter går det rimeligt stærkt. Året efter kommer der klubber på Sydhavsøerne og i 1992, hvor DGI dannes, er der amtsudvalg i to amtsforeninger, klubber i 11 amtsforeninger og i alt 1.440 medlemmer. I november 1994, hvor DGI petanque bliver et fast udvalg med landsudvalg på fem personer, er der 11 amtsudvalg, 21 amtsforeninger, der har petanque på programmet og cirka 150 foreninger/klubber. Medlemstallet er stærkt stigende fra 1.960 medlemmer i 1994 til 10.000 i over 300 klubber i 2001. Der er nu udvalg i alle 24 DGI amtsforeninger. Desuden er der mange petanquespillere under DGI´s ældreudvalg.
DGI Petanque har i sin forholdsvis korte levetid udviklet en række kurser, som i første omgang uddanner trænere og senere i kursusforløbet amtsinstruktører.
Petanquespillet.

 

Petanquespillet spilles på en grusbane med skærver strøet af med et meget tyndt lag stenmel eller et lignende materiale. Det er således en hård bane og ikke en bane i sand, som nogen tror. Derfor kan grusbelagte p-pladser og skovstier være velegnede.
Målene på en ideel petanquebane er 4x15 meter, men kan være større eller mindre. Der sættes ikke planker eller anden afgrænsning mellem banerne, men der trækkes evt. en snor.
Der spilles single, double og triple. I single og double har hver spiller tre kugler, og i triple har hver spiller to kugler. Petanquespillet kræver ikke noget specielt udstyr udover kuglerne og er således en billig sport. Prisen for tre kugler, som hver spiller bør have, koster fra 300 til 2.000 kroner. Kuglerne må veje fra 650 gram op til 800 gram, og deres diameter skal være mellem 7,05 cm. til 8,00 cm.
Nybegyndere kan evt. starte med de såkaldte weekendkugler, der kan have andre vægte og diametre, men er godkendte ved alle DGI arrangement
er.

Kontingent: 100,- (årligt)

Åbningstider: onsdag: 18:30 - 21:00. søndag: 10:00 - 13:00
 

Velkommen i Ellemarkens Petanqueklub.

 

[Startside] [Op] [Billed Tour] [COMPUTER TIPs] [Drøvlen] [Til Klubber & Foreninger] [Informationer]

Webmaster hjemmeside@youseepost.dk
Copyright © 2023 Ivan Bruus-Jensen
Senest opdateret: 10. november 2023