Bestyrelsen

 

  Startside Op Referater Beboer

 

 

 

Formand:

Carl-Erik Offersen

Telefon:

Mail:

bestyrelsen1610@outlook.dk

 

Kasserer:

 

Ivan Bruus-Jensen

Telefon:

Mail:

bestyrelsen1610@outlook.dk

 

Næstformand

 

Christina Thomsen

Telefon:

   

Mail:

bestyrelsen1610@outlook.dk

                                                         

Bestyrelsesmedlemmer: 

Navn: Helle Josephine Høj

Telefon:

Mail: bestyrelsen1610@outlook.dk

Navn: Susanne Pedersen

Telefon:

Mail:bestyrelsen1610@outlook.dk

Navn: John Tegn

Telefon:  

Mail:bestyrelsen1610@outlook.dk

Navn: Michael Vasilas

Telefon: 

Mail: bestyrelsen1610@outlook.dk

Navn: Jørgen Hansen

Telefon:

Mail: bestyrelsen1610@outlook.dk

Navn: Bent Jørgensen

Telefon:                

Mail:bestyrelsen1610@outlook.dk

                         

[Startside] [Op] [Billed Tour] [COMPUTER TIPs] [Foreningsliv] [Drøvlen] [Til Klubber & Foreninger]

Webmaster hjemmeside@youseepost.dk
Copyright © 2023 Ivan Bruus-Jensen
Senest opdateret: 10. november 2023